Testovacia Beta Verzia 0.1
Card image cap

Multiplatformový Simulátor pre Všetkých nadšencov hromadnej dopravy
V roku 2019 vznikla myšlienka realizovať herný svet dostupný pre hráčov na rôznych platformách počnúc operačným systémom a hardvérom. Vzhľadom na existujúce herné simulátory bola táto myšlienka populárnou, hlavne kvôli obmedzeniam, ktoré často limitujú používateľov pri inštalácii a podpore akéhokoľvek herného softvéru.
 

Za účelom podporiť komunitu hráčov a rozšíriť tak možnosti online zábavy sme sa rozhodli simulátor poskytovať bezplatne pod licenciou MIT. Týmto krokom sa snažíme poskytnúť herný priestor pre všetkých nadšencov hromadnej dopravy ale rovnako aj všetkých používateľov, ktorí hľadajú spôsob zabaviť sa s inými hráčmi v reálnom čase.


Napriek veľkému počtu dostupných herných simulátorov sme sa rozhodli vytvoriť webovú platformu, ktorá nie je úplne závislá od jedného operačného systému a koncového zariadenia, na ktorom sa simulátor môže spúsťať. Táto webová platforma bola v prvých štádiách testovaná na úrovniach kolaboratívnej virtuálnej reality, pričom jej vývoj dospel k riešeniu otázky zaoberajúcej sa podobne simuláciou vozidiel v spoločne zdieľanom virtuálnom svete.

Našim zámerom bolo vytvoriť virtuálne prostredie dostupné prostredníctvom webových prehliadačov, v ktorom môže skupina používateľov ovládať trojrozmerné vozidlá. Vďaka dostupným webovým technológiám a výpočtovému výkonu dnešných informačných systémov bol vytvorený prototyp zdieľaného simulátora pre riadenie vozidla autobusu v reálnom čase.

Na rozdiel od existujúcich simulátorov je naším zámerom poskytnúť používateľom spoločný zdieľaný priestor bez potreb inštalácie akýchkoľvek softvérových balíčkov a rámcov. Rovnako sme pripravení prelomiť doterajšie limitácie v prístupe a umožniť používateľom zdieľať svoje herné zážitky z akýchkoľvek zariadení, ktoré disponujú webovým prehliadačom. Do tejto skupiny sú zaradené desktopové stanice, notebooky, smartfóny, dátové prilby (virtuálna VR a zmiešaná realita MR) ale rovnako aj inteligentné televízory. 

Začiatkom augusta 2020 očakávame príchod prvej betaverzie, ktorá bude avšak limitovaná len pre smartfóny a počítače.

Aktuálna Betaverzia obsahuje :

  • používatelia môžu pristupovať k simulátoru prostredníctvom URL adresy,
  • tri vozidlá,
  • jednu mapu,
  • ovládanie pohľadu kamery,
  • jednoduché ovládanie vozidla,
  • statické modely vozidiel.

V nasledujúcich verziách je možné očakávať :

  • virtuálny chat,
  • nárast podpory ďalších zariadení,
  • rozšírenie funkcionality simulátora, počtu máp, nočného režimu,
  • rovnako uvažujeme nad možnosťou rozšírenia dynamických efektov, ako je fyzika vozidla, zvuky vozidla, elevácia terénu.

Postupom vývoja bude verzia publikovaná v podobe ďalších betaverzií.

Poďakovanie